HP Pavilion G7-1000

Ноутбук бу HP Pavilion G7-1000